Profil společnosti

Společnost DFK Trading s.r.o. vznikla v roce 1998 a zabývá se výkupem a recyklací odpadů, převážně plastových.

 

DFK Trading Ltd. was founded in 1998 and is engaged in the purchase and recycling of waste, mostly plastic.

 

DFK Trading Company wurde im Jahr 1998 gegründet und ist auf den Erwerb und die Verwertung von Abfällen, meist aus Kunststoff tätig.

 

profil_pict